Thư viện khoá học tiếng Anh VOCA

Tại VOCA, chúng tôi xây dựng 6 hệ thống chuyên biệt giúp bạn có thể tùy chọn học tiếng Anh theo 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn các khoá học theo lộ trình hoặc luyện thi chứng chỉ Quốc tế.

Hệ thống khóa học theo Lộ trình phát triển

Bao gồm 6 bộ khóa học thuộc lộ trình phát triển Anh ngữ được thiết kế sẵn theo khung tiêu chuẩn Châu Âu, giúp người học có định hướng và quá trình học rõ ràng.

Hệ thống khoá học Luyện thi chứng chỉ

Bao gồm các khoá học giúp bạn trang bị kiến thức cần thiết cho các kỳ thi như TOEIC, IELTS, TOEFL, CEFR hoặc THPT Quốc gia.