B1: For Intermediate

B1: For Intermediate

VOCA B1 (For intermediate) là lộ trình bao gồm các khóa học giúp bạn củng cố nền tảng cần thiết bao gồm từ vựng và ngữ pháp song song các kỹ năng trong tiếng Anh ở cấp độ Trung cấp.

Xem chi tiết

Lộ trình có phù hợp với bạn?

Hãy giành ra 20 phút làm bài kiểm tra EPT Test hoàn toàn miễn phí để VOCA giúp bạn xác định trình độ và lộ trình phù hợp.

Danh sách khóa học, bài học thuộc lộ trình B1

Bài học bổ trợ Bài hát