thư viện từ vựng

VOCA Pronunciation: Học phát âm tiếng Anh

VOCA Pronunciation là hệ thống học phát âm tiếng Anh trực tuyến theo phương pháp tiếp cận kiểu mới kết hợp với công nghệ nhận diện giọng nói AI giúp người học chuẩn hóa phát âm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm

Danh sách khóa học phát âm khác