Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh của bạn

Trình độ tiếng Anh A0 Kiểm tra ngay
Chọn một kỹ năng:
Chọn một lộ trình:
Chọn một cấp độ:
Chọn một chứng chỉ:
Chọn một cấp độ:
Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học phát âm tiếng Anh

Giúp bạn nắm vững cách phát âm 44 âm IPA
Giáo trình học phát âm chuẩn quốc tế (Cambridge, Oxford)
Công nghệ nhận diện giọng nói, sửa lỗi sai giúp chuẩn hóa phát âm như người bản ngữ

Học phát âm tiếng Anh