FOR HIGH SCHOOL

FOR HIGH SCHOOL

High School (Tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông) là khóa học giúp bạn trang bị kiến thức nền tảng cần thiết bao gồm từ vựng và ngữ pháp làm hành trang giúp bạn chuẩn bị tốt cho bài thi môn tiếng Anh thuộc kỳ thi THPT Quốc gia tại Việt Nam.

Danh sách khóa học, bài học thuộc chứng chỉ FOR HIGH SCHOOL