Hệ thống Kiểm tra Trình độ Tiếng Anh

Tổng hợp các hệ thống bài thi giúp bạn kiểm tra và xác định trình độ tiếng Anh.

Chọn một hệ thống bài thi để kiểm tra và xác định trình độ tiếng Anh của bạn:

Bộ công cụ này giúp ích gì cho bạn?

Bộ công cụ Kiểm tra Trình độ là bộ công cụ tổng hợp các hệ thống bài thi giúp bạn kiểm tra và xác định trình độ tiếng Anh. Tùy theo tính chất mỗi bài thi, hệ thống này sẽ giúp bạn:

 • Kiểm tra và xác định trình độ tiếng Anh đầu vào để đặt mục tiêu, định hướng học tập và lựa chọn khóa học/lộ trình phù hợp.

 • Kiểm tra định kỳ để theo dõi hiệu quả của quá trình học và sự tiến bộ của bản thân.

 • Kiểm tra và xác nhận kết quả ở cuối khóa học/lộ trình để đối chiếu mục tiêu đạt được.

 • Thi thử để chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia các kỳ thi thực tế.

 • Thi nhận kết quả chứng thực trình độ để bổ sung vào hồ sơ năng lực cá nhân.

 

Bộ công cụ này bao gồm những hệ thống nào?

Bộ công cụ này bao gồm 4 hệ thống đề thi:

 • VOCA EPT: Hệ thống kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh theo chuẩn CEFR

 • VOCA TOEIC Test: Hệ thống thi thử và kiểm tra trình độ tiếng Anh giao tiếp quốc tế TOEIC 

 • VOCA VSTEP: Hệ thống thi thử và kiểm tra trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam VSTEP

 • VOCA Uni Test: Hệ thống thi thử và luyện đề thi Tốt nghiệp THPT dành cho Học sinh

Làm sao để sử dụng bộ công cụ này?

Tùy vào mục đích và nhu cầu, bạn có thể chọn các hệ thống đề thi để sử dụng:

VOCA EPT có thể giúp bạn:

 • Kiểm tra và xác định trình độ tiếng Anh đầu vào để đặt mục tiêu, định hướng học tập và lựa chọn khóa học/lộ trình phù hợp.

 • Kiểm tra định kỳ để theo dõi hiệu quả của quá trình học và sự tiến bộ của bản thân.

 • Kiểm tra và xác nhận kết quả ở cuối khóa học/lộ trình để đối chiếu mục tiêu đạt được. 

 • Nhận kết quả chứng thực trình độ để bổ sung vào hồ sơ năng lực cá nhân.

VOCA TOEICVOCA VSTEP có thể giúp bạn:

 • Thi thử để chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia các kỳ thi thực tế.

 • Thi nhận kết quả chứng thực trình độ để bổ sung vào hồ sơ năng lực cá nhân.

VOCA Uni Test có thể giúp bạn:

 • Thi thử để chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia các kỳ thi thực tế.