Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh của bạn

Trình độ tiếng Anh A0 Kiểm tra ngay
Chọn một kỹ năng:
Chọn một lộ trình:
Chọn một cấp độ:
Chọn một chứng chỉ:
Chọn một cấp độ:

Khoá học tiếng Anh giao tiếp theo cấp độ

Lộ trình giúp bạn phát triển tiếng Anh giao tiếp phổ thông theo chuẩn đầu ra của Thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu CEFR.
Nội dung chuẩn hoá theo các giáo trình uy tín, từ căn bản đến nâng cao, dành cho người mới bắt đầu (A) đến thành thạo (C).
Cam kết đảm bảo đầu ra kỹ năng giao tiếp (Nghe và Nói) và khả năng ứng dụng tiếng Anh cao trong thực tế.