Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Khoá học tiếng Anh giao tiếp theo cấp độ

Lộ trình giúp bạn phát triển tiếng Anh giao tiếp phổ thông theo chuẩn đầu ra của Thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu CEFR.
Nội dung chuẩn hoá theo các giáo trình uy tín, từ căn bản đến nâng cao, dành cho người mới bắt đầu (A) đến thành thạo (C).
Cam kết đảm bảo đầu ra kỹ năng giao tiếp (Nghe và Nói) và khả năng ứng dụng tiếng Anh cao trong thực tế.

Lộ trình giao tiếp

Hiệu quả
Trôi chảy
Thành thạo