Thư viện VOCA

Thư viện VOCA

Trên VOCA, mỗi kỹ năng ngôn ngữ sẽ được học theo phương pháp khác nhau, chính vì thế thư viện khoá học cũng sẽ chia theo nhóm chủ đề: theo Kỹ năng - theo Lộ trình - Giao tiếp - Luyện thi tín chỉ quốc tế - Học sinh,.. Mỗi nhóm sẽ bao gồm những khoá học khác nhau phù hợp với từng mục tiêu, trình độ tiếng Anh của mỗi người học. Hiện nay, Thư viện hiện có hơn 500+ khoá học và liên tục được cập nhật mới.

Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học mẫu câu tiếng Anh

Phương pháp học tiếng Anh thông qua các mẫu câu
Giúp bạn học hình thành khả năng giao tiếp tiếng Anh ngay từ đầu
Hơn 20 khóa học với 3000 mẫu câu tiếng Anh thông dụng nhất theo chủ đề

Hệ thống khóa học mẫu câu

Khóa học Miễn phí
Mẫu câu Giao tiếp
Mẫu câu chứng chỉ
Mẫu câu cho Học sinh
Mẫu câu Ngữ pháp