Fluent: Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả cho trình độ trung cấp

Communicative Study Path: Speak fluent English effortlessly!

Fluent: Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả cho trình độ trung cấp

Danh sách khoá học tiếng Anh Giao tiếp Starter

Bao gồm các khoá học tiếng Anh giao tiếp được thiết kế dành riêng cho cấp độ trung cấp. Nội dung các khoá học được xây dựng trên tiêu chuẩn đầu ra của thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR).

Giới thiệu về khoá học Fluent: Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả cho trình độ trung cấp

Nhằm giúp người học phát triển tiếng Anh giao tiếp hiệu quả theo từng cấp độ, lộ trình Communicative Study Path đã ra đời và được xây dựng trên tiêu chuẩn đầu ra của thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR). Với lộ trình này, VOCA có mục tiêu đảm bảo kỹ năng giao tiếp (tương ứng với Nghe và Nói) của người học có khả năng ứng dụng cao cũng như tiệm cận nhất với các quy chuẩn trình độ được xác nhận trên thế giới.
Riêng khóa học Fluent được thiết kế dành riêng cho những người học đã có căn bản tiếng Anh ở trình độ Ứng dụng – Sơ cấp và mong muốn phát triển bộ kỹ năng giao tiếp của mình. Ngoài kiến thức nền tảng về từ vựng, khóa học giúp người học tiếp cận tiếng Anh giao tiếp qua câu và bài hát; đồng thời, các khóa học phản xạ sẽ giúp song song phát triển các kỹ năng giao tiếp nói trên ở trình độ Trung cấp.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ đạt được những kết quả gì?

Bổ sung hơn 1.000 từ mới vào vốn từ vựng. Đây sẽ là nền tảng giúp bạn phát triển và nâng cao tổng hợp các kỹ năng. 
Được làm quen với hơn 250 mẫu câu có tính ứng dụng cao giúp bạn xử lý đa dạng các tình huống giao tiếp tương ứng với hơn 20 chủ đề thông dụng thuộc trình độ Trung cấp.
Phát triển tổng hợp các kỹ năng giao tiếp, trọng tâm là kỹ năng Nghe, ở trình độ Trung cấp. Đây sẽ là bước đệm giúp bạn tiếp tục phát triển và nâng cao các kỹ năng giao tiếp sau này.
VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

EPT là công cụ miễn phí được VOCA xây dựng và thiết kế với mục đích giúp cho bạn học có thể kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh của mình. Cấu trúc bài kiểm tra được thiết kế dựa trên mô phỏng các bài thi tiếng Anh thực tế của các tổ chức Anh ngữ uy tín (Cambridge, EF, Oxfords). Thông qua bài kiểm tra EPT, VOCA sẽ phân tích và giúp người học biết được năng lực tiếng Anh ở hiện tại, những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, để từ đó người học có thể tập trung thời gian học vào những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh còn thiếu, cũng như xây dựng được lộ trình học, kế hoạch học phù hợp để chinh phục các mục tiêu học tiếng Anh của riêng mình. 

LÀM BÀI KIỂM TRA

Đánh giá của bạn học tiếng Anh về VOCA