Thư viện VOCA

Thư viện VOCA

Trên VOCA, mỗi kỹ năng ngôn ngữ sẽ được học theo phương pháp khác nhau, chính vì thế thư viện khoá học cũng sẽ chia theo nhóm chủ đề: theo Kỹ năng - theo Lộ trình - Giao tiếp - Luyện thi tín chỉ quốc tế - Học sinh,.. Mỗi nhóm sẽ bao gồm những khoá học khác nhau phù hợp với từng mục tiêu, trình độ tiếng Anh của mỗi người học. Hiện nay, Thư viện hiện có hơn 500+ khoá học và liên tục được cập nhật mới.

Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh của bạn

Trình độ tiếng Anh A0 Kiểm tra ngay
Chọn một kỹ năng:
Chọn một lộ trình:
Chọn một cấp độ:
Chọn một chứng chỉ:
Chọn một cấp độ:
Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học ngữ pháp tiếng Anh

Giúp bạn xây dựng kiến thức ngữ pháp bài bản và chính xác
Nội dung chuẩn hoá theo các giáo trình ngữ pháp uy tín
Phương pháp học mới giúp bạn tiếp thu dễ dàng và không nhàm chán

Hệ thống khóa học ngữ pháp

Khóa học Miễn phí
Ngữ pháp theo chuẩn CEFR
Ngữ pháp Tổng quát
Ngữ pháp cho Học sinh
Ngữ pháp theo Chứng chỉ Quốc tế