ENGLISH GRAMMAR FOR ELEMENTARY (A1) banner
Ngữ pháp

English Grammar For Elementary (A1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ cấp

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 27

NOUNS: OVERVIEW

0/20
NOUNS: OVERVIEW
Câu đã thuộc: 0/20
Học ngay

VERBS: OVERVIEW

0/20

ADJECTIVES: OVERVIEW

0/20

ADVERBS: OVERVIEW

0/20

PRESENT SIMPLE

0/20

QUESTIONS: YES - NO

0/20

ADJECTIVES: COMPOUND

0/20

ADJECTIVES: ORDER

0/20

NOUNS: COUNTABLE

0/20

NOUNS: UNCOUNTABLE

0/20

COMPARISONS: SIMILARITY

0/20

COMPARISONS: EQUALITY

0/20

VERBS: TRANSITIVE AND INTRANSITIVE

0/20

CLAUSES: SUBJECT - VERB AGREEMENT

0/20

PRESENT CONTINUOUS

0/20

INDEFINITE ARTICLES: A & AN

0/20

VERB FORMS: PARTICIPLES

0/20

INTERJECTIONS

0/20

PREPOSITIONS: OVERVIEW

0/20

PAST SIMPLE

0/20

INTENSIFIER: ENOUGH

0/20

SENTENCES: SIMPLE

0/20

FUTURE: BE GOING TO

0/20

CLAUSES: SUBJECTS

0/20

CLAUSES: PREDICATES

0/20

CLAUSES: OBJECTS

0/20

CLAUSES: COMPLEMENTS, ADVERBIALS & APPOSITION

0/20

Chi tiết về khóa học

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 


Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp CEFR của VOCA xây dựng chia làm 6 cấp độ tương ứng như sau: 
- English Grammar For Elementary (A1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ cấp 
- English Grammar For Pre Intermediate (A2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ trung cấp 
- English Grammar For Intermediate (B1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Trung cấp
- English Grammar For Upper Intermediate (B2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Cao trung cấp
- English Grammar For Advanced (C1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Nâng cao
- English Grammar For Proficiency (C2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở cấp độ Thành thạo 

 

Trong khóa học đầu tiên này: English Grammar For Elementary (A1), VOCA sẽ cung cấp cho bạn học 30 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản với nội dung tập trung vào:

  • 22 chủ điểm về các thành phần cấu tạo ngôn ngữ trong tiếng Anh như: Noun (Danh từ), verb (động từ), adjective (tính từ), adverb (trạng từ), article (mạo từ), preposition (giới từ), object (tân ngữ),..
  • 4 thì tiếng Anh cơ bản: present simple (hiện tại đơn), present continuous (hiện tại tiếp diện), Past simple (quá khứ đơn), thì tương lai (future - be going to)
  • 4 cấu trúc tiếng Anh thường gặp: Comparisons of Similarity (so sánh bằng dựa trên sự giống nhau), Comparison As...As, intensifier: Enough (từ nhấn mạnh), Yes/No question. 

30 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm trong khóa học sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện vốn ngữ pháp của bản thân. Nếu bạn đang học tiếng Anh theo chương trình CEF, hoặc bạn đang muốn tìm kiếm một khóa học ngữ pháp căn bản uy tín và chất lượng thì English Grammar For Elementary (A1) chính là chìa khóa mà bạn đang tìm kiếm.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học