VOCA for IELTS: Bí quyết để đạt điểm số 7.0+

VOCA for IELTS: Secrets to band 7.0+

VOCA for IELTS: Bí quyết để đạt điểm số 7.0+

Danh sách các khoá học, bài học thuộc chứng chỉ IELTS

Bao gồm các khoá học tiếng Anh được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho những bạn luyện thi chứng chỉ IELTS. Nội dung các khoá học được xây dựng dựa trên các giáo trình uy tín (Collins, Cambridge).

Giới thiệu về khoá học VOCA For IELTS (Luyện thi chứng chỉ IELTS)

Nâng cấp vốn từ vựng với việc bổ sung gần 4.000 từ/cụm từ theo cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Đây cũng chính là yếu tố nền tảng và quan trọng nhất giúp bạn phát triển cả bốn kỹ năng.
Sở hữu vốn ngữ pháp cần thiết và trọng tâm với 95 chủ điểm thông dụng nhất trong tiếng Anh. Đây sẽ là yếu tố quan trọng thứ hai chỉ sau từ vựng giúp các bạn hoàn thiện nền tảng tiếng Anh và phát triển kỹ năng khác, đặc biệt là Đọc và Viết.
Phát triển kiến thức theo chủ đề. Nội dung các bài học được thiết kế liên kết với các chủ đề thường gặp sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức và làm quen với “luồng chảy” của bài thi.
Đạt kết quả tốt nhất trong bài thi. Với các nền tảng được trang bị, điểm số 7.0+ sẽ không nằm ngoài tầm tay nếu bạn thật sự cố gắng.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ đạt được những kết quả gì?

Nâng cấp vốn từ vựng với việc bổ sung gần 4.000 từ/cụm từ theo cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Đây cũng chính là yếu tố nền tảng và quan trọng nhất giúp bạn phát triển cả bốn kỹ năng.
Sở hữu vốn ngữ pháp cần thiết và trọng tâm với 95 chủ điểm thông dụng nhất trong tiếng Anh. Đây sẽ là yếu tố quan trọng thứ hai chỉ sau từ vựng giúp các bạn hoàn thiện nền tảng tiếng Anh và phát triển kỹ năng khác, đặc biệt là Đọc và Viết.
Phát triển kiến thức theo chủ đề. Nội dung các bài học được thiết kế liên kết với các chủ đề thường gặp sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức và làm quen với “luồng chảy” của bài thi.
Đạt kết quả tốt nhất trong bài thi. Với các nền tảng được trang bị, điểm số 7.0+ sẽ không nằm ngoài tầm tay nếu bạn thật sự cố gắng.

Đánh giá của bạn học tiếng Anh về VOCA