A0 (For Beginner): Tiếng Anh cho người mới bắt đầu!

VOCA Study Path: Learn English Step-By-Step!

A0 (For Beginner): Tiếng Anh cho người mới bắt đầu!

Giới thiệu về khoá học VOCA A0 (Tiếng Anh cho người mới bắt đầu)

Nhằm giúp người học phát triển tiếng Anh hiệu quả theo từng cấp độ, lộ trình VOCA Study Path đã ra đời và được xây dựng trên tiêu chuẩn thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR). Với lộ trình này, VOCA có mục tiêu đảm bảo kiến thức và kết quả đầu ra cho người học được tiệm cận nhất với các quy chuẩn trình độ được xác nhận trên thế giới.
Riêng khóa học A0 được thiết kế dành riêng cho những người mới bắt đầu, mất căn bản hoặc có nhu cầu xây dựng lại nền tảng kiến thức tiếng Anh của mình. Nội dung khóa học tập trung vào ba nền tảng bao gồm từ vựng và các mẫu câu thông dụng nhằm giúp người học nắm được kiến thức căn bản về tiếng Anh.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ đạt được những kết quả gì?

Nghe và nhận diện từ vựng và cụm từ cơ bản.
Đọc và hiểu tên, từ vựng và câu văn với cấu trúc căn bản.
Nói với cấu trúc câu cơ bản để giới thiệu bản thân và thông tin cá nhân.
Viết đúng những từ và cụm từ cơ bản.

Danh sách các khoá học tiếng Anh cho cấp độ A0

Bao gồm các khoá học tiếng Anh được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho những bạn học đang ở trình độ A0 (Mới bắt đầu)
VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh 

VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh 

EPT là công cụ miễn phí được VOCA xây dựng và thiết kế với mục đích giúp cho bạn học có thể kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh của mình. Cấu trúc bài kiểm tra được thiết kế dựa trên mô phỏng các bài thi tiếng Anh thực tế của các tổ chức Anh ngữ uy tín (Cambridge, EF, Oxfords). Thông qua bài kiểm tra EPT, VOCA sẽ phân tích và giúp người học biết được năng lực tiếng Anh ở hiện tại, những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, để từ đó người học có thể tập trung thời gian học vào những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh còn thiếu, cũng như xây dựng được lộ trình học, kế hoạch học phù hợp để chinh phục các mục tiêu học tiếng Anh của riêng mình. 

LÀM BÀI KIỂM TRA

Đánh giá của bạn học tiếng Anh về VOCA