A2: For Pre Intermediate

A2: For Pre Intermediate

VOCA A2 (For pre-intermediate) là lộ trình bao gồm các khóa học giúp bạn trang bị nền tảng cần thiết bao gồm từ vựng và ngữ pháp song song phát triển các kỹ năng trong tiếng Anh ở cấp độ Sơ trung cấp.

Xem chi tiết

Lộ trình có phù hợp với bạn?

Hãy giành ra 20 phút làm bài kiểm tra EPT Test hoàn toàn miễn phí để VOCA giúp bạn xác định trình độ và lộ trình phù hợp.

Danh sách khóa học, bài học thuộc lộ trình A2

Bài học bổ trợ Bài hát