FOR SECONDARY SCHOOL

FOR SECONDARY SCHOOL

Secondary (Tiếng Anh dành cho học sinh trung học) là khóa học giúp bạn trang bị kiến thức nền tảng cần thiết bao gồm từ vựng và ngữ pháp làm hành trang giúp bạn chuẩn bị tốt cho bài thi môn tiếng Anh thuộc kỳ thi THCS Quốc gia tại Việt Nam.

Danh sách khóa học, bài học thuộc chứng chỉ FOR SECONDARY SCHOOL