A1 (Elementary): Tiếng Anh cho trình độ sơ cấp!

VOCA Study Path: Learn English Step-By-Step!

A1 (Elementary): Tiếng Anh cho trình độ sơ cấp!

Giới thiệu về khoá học VOCA A1 (Tiếng Anh cho trình độ sơ cấp)

Nhằm giúp người học phát triển tiếng Anh hiệu quả theo từng cấp độ, lộ trình VOCA Study Path đã ra đời và được xây dựng trên tiêu chuẩn thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR). Với lộ trình này, VOCA có mục tiêu đảm bảo kiến thức và kết quả đầu ra cho người học được tiệm cận nhất với các quy chuẩn trình độ được xác nhận trên thế giới.
Riêng khóa học A1 được thiết kế dành riêng cho những người học đã có căn bản về tiếng Anh và mong muốn vận dụng kiến thức nền tảng nhằm phát triển các kỹ năng của mình. Ngoài ba kiến thức nền tảng về từ vựng, ngữ pháp và phát âm, khóa học còn bao gồm khóa học mẫu câu và phản xạ giúp người học song song phát triển các kỹ năng ở cấp độ Sơ cấp.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ đạt được những kết quả gì?

Nghe và nhận diện từ vựng và cụm từ thông dụng ở những chủ đề thông dụng.
Nghe và nắm được ý chính của những tin nhắn và thông báo ngắn, rõ ràng và đơn giản.
Đọc và hiểu những văn bản hoặc câu chuyện ngắn với nội dung đơn giản.  
Phát âm đúng theo tiêu chuẩn với các phụ âm.
Giao tiếp hội thoại đơn giản với điều kiện thông tin rõ ràng và chủ đề thông dụng.
Nói sử dụng chuỗi cụm từ và câu đơn để giới thiệu những thông tin cơ bản như gia đình, nơi ở, trình độ văn hóa, nghề nghiệp hiện tại,…
Viết đúng những cụm từ riêng lẻ hoặc câu văn với cấu trúc ngữ pháp cơ bản.

Danh sách các khoá học tiếng Anh cho cấp độ A1

Bao gồm các khoá học tiếng Anh được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho những bạn học đang ở trình độ A1 (Trình độ sơ cấp)
VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

EPT là công cụ miễn phí được VOCA xây dựng và thiết kế với mục đích giúp cho bạn học có thể kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh của mình. Cấu trúc bài kiểm tra được thiết kế dựa trên mô phỏng các bài thi tiếng Anh thực tế của các tổ chức Anh ngữ uy tín (Cambridge, EF, Oxfords). Thông qua bài kiểm tra EPT, VOCA sẽ phân tích và giúp người học biết được năng lực tiếng Anh ở hiện tại, những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, để từ đó người học có thể tập trung thời gian học vào những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh còn thiếu, cũng như xây dựng được lộ trình học, kế hoạch học phù hợp để chinh phục các mục tiêu học tiếng Anh của riêng mình. 

LÀM BÀI KIỂM TRA

Đánh giá của bạn học tiếng Anh về VOCA