CEFR

CEFR

CEFR (Luyện thi chứng chỉ CEFR) là khóa học giúp bạn trang bị kiến thức nền tảng cần thiết bao gồm từ vựng và ngữ pháp làm hành trang giúp bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi kiểm tra năng lực Anh ngữ theo tiêu chuẩn châu Âu CEFR.

Danh sách khóa học, bài học thuộc chứng chỉ CEFR