C (Advanced): Tiếng Anh cho trình độ cao cấp!

VOCA Study Path: Master English Step-By-Step!

C (Advanced): Tiếng Anh cho trình độ cao cấp!

Danh sách các khoá học tiếng Anh cho cấp độ C

Bao gồm các khoá học tiếng Anh được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho những bạn học đang ở trình độ C (Cao cấp)

Giới thiệu về khoá học VOCA C (Tiếng Anh cho trình độ cao cấp)

Bổ sung hơn 2.500 từ mới vào vốn từ vựng, mở rộng hơn ở cụm từ. Đây sẽ là nền tảng giúp bạn nâng cao và hoàn thiện tổng hợp các kỹ năng. 
Hình thành vốn ngữ pháp Cao trung cấp. Đây sẽ là nguyên liệu giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng ở cấp độ Cao cấp, đặc biệt là bộ đôi kỹ năng Đọc và Viết.
Phát triển tổng hợp các kỹ năng, trọng tâm là Nghe và giao tiếp ở trình độ Cao trung cấp. Đây sẽ là bước đệm giúp bạn tiếp tục nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng sau này.
 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ đạt được những kết quả gì?

Bổ sung hơn 1.000 từ mới vào vốn từ vựng, mở rộng hơn ở cụm từ và thành ngữ. Đây sẽ là nền tảng giúp bạn hoàn thiện tổng hợp các kỹ năng. 
Hình thành vốn ngữ pháp Cao cấp. Đây sẽ là nguyên liệu giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng ở cấp độ Cao cấp, đặc biệt là bộ đôi kỹ năng Đọc và Viết.
Hoàn thiện tổng hợp các kỹ năng, trọng tâm là Nghe và giao tiếp ở trình độ Cao cấp. Đây cũng là bước ghi nhận bạn có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và có thể tiếp tục tự hoàn thiện ngôn ngữ ở cấp độ bản thân.
VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

EPT là công cụ miễn phí được VOCA xây dựng và thiết kế với mục đích giúp cho bạn học có thể kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh của mình. Cấu trúc bài kiểm tra được thiết kế dựa trên mô phỏng các bài thi tiếng Anh thực tế của các tổ chức Anh ngữ uy tín (Cambridge, EF, Oxfords). Thông qua bài kiểm tra EPT, VOCA sẽ phân tích và giúp người học biết được năng lực tiếng Anh ở hiện tại, những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, để từ đó người học có thể tập trung thời gian học vào những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh còn thiếu, cũng như xây dựng được lộ trình học, kế hoạch học phù hợp để chinh phục các mục tiêu học tiếng Anh của riêng mình. 

LÀM BÀI KIỂM TRA

Đánh giá của bạn học tiếng Anh về VOCA

Ưu đãi đặc biệt: Nhận khuyến mại 200.000₫ và cộng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí khi đăng ký gói tài khoản học tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng PREMIUM trong hôm nay.

Đăng ký Premium