B2: For Upper Intermediate

B2: For Upper Intermediate

VOCA B2 (For upper-intermediate) là lộ trình bao gồm các khóa học giúp bạn củng cố nền tảng cần thiết bao gồm từ vựng và ngữ pháp song song các kỹ năng trong tiếng Anh ở cấp độ Cao trung cấp.

Lộ trình có phù hợp với bạn?

Hãy giành ra 20 phút làm bài kiểm tra EPT Test hoàn toàn miễn phí để VOCA giúp bạn xác định trình độ và lộ trình phù hợp.

Danh sách khóa học, bài học thuộc lộ trình B2

Bài học bổ trợ Bài hát