Starter: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu

Communicative Study Path: Speak fluent English effortlessly!

Starter: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu

Danh sách khoá học tiếng Anh Giao tiếp Starter

Bao gồm các khoá học tiếng Anh giao tiếp được thiết kế dành riêng cho những người mới bắt đầu và muốn tiếp cận tiếng Anh với mục tiêu giao tiếp. Nội dung các khoá học được xây dựng trên tiêu chuẩn đầu ra của thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR).

Giới thiệu về khoá học Starter: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu

Nhằm giúp người học phát triển tiếng Anh giao tiếp hiệu quả theo từng cấp độ, lộ trình Communicative Study Path đã ra đời và được xây dựng trên tiêu chuẩn đầu ra của thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR). Với lộ trình này, VOCA có mục tiêu đảm bảo kỹ năng giao tiếp (tương ứng với Nghe và Nói) của người học có khả năng ứng dụng cao cũng như tiệm cận nhất với các quy chuẩn trình độ được xác nhận trên thế giới.
Riêng khóa học Starter được thiết kế dành riêng cho những người mới bắt đầu và muốn tiếp cận tiếng Anh với mục tiêu giao tiếp. Nội dung khóa học tập trung vào hai nền tảng chính bao gồm từ vựng và phát âm nhằm giúp người học nắm được kiến thức căn bản và tiếp cận tiếng Anh cùng hai hình thức là học tiếng Anh qua câu và qua bài hát.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ đạt được những kết quả gì?

Xây dựng vốn từ vựng căn bản với tối thiểu 1.000 từ vựng. Đây sẽ là nền tảng giúp bạn phát triển tổng hợp các kỹ năng sau này. 
Hoàn thiện kiến thức về phát âm. Đây sẽ là kiến thức cần thiết để bạn phát triển và hoàn thiện kỹ năng Nghe và Nói sau này.
Được làm quen với 20 mẫu câu có tính ứng dụng cao giúp bạn giới thiệu bản thân và giao tiếp cơ bản.
Phát triển kỹ năng Nghe ở trình độ cơ bản. Đây sẽ là bước đệm giúp bạn tiếp tục phát triển và nâng cao các kỹ năng sau này. 
VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh 

VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh 

EPT là công cụ miễn phí được VOCA xây dựng và thiết kế với mục đích giúp cho bạn học có thể kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh của mình. Cấu trúc bài kiểm tra được thiết kế dựa trên mô phỏng các bài thi tiếng Anh thực tế của các tổ chức Anh ngữ uy tín (Cambridge, EF, Oxfords). Thông qua bài kiểm tra EPT, VOCA sẽ phân tích và giúp người học biết được năng lực tiếng Anh ở hiện tại, những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, để từ đó người học có thể tập trung thời gian học vào những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh còn thiếu, cũng như xây dựng được lộ trình học, kế hoạch học phù hợp để chinh phục các mục tiêu học tiếng Anh của riêng mình. 

LÀM BÀI KIỂM TRA

Đánh giá của bạn học tiếng Anh về VOCA