800 ENGLISH SENTENCES IN COMMUNICATION (EXPANDING 2) banner

800 English Sentences in Communication (Expanding 2): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 23

Friendship 1

0/15
Friendship 1
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

Friendship 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Television 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Television 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Cities 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Cities 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Urban life 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Urban life 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Special days 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Special days 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Fashion 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Fashion 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Preferences 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Preferences 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Preferences 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Phone messages 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Phone messages 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Phone messages 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Past events

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Final Test

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

800 English Sentences in Communication - Expanding 2 ( 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao ) giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh với 19 chủ đề và tình huống thông dụng. Chỉ với 30 ngày cùng khóa học này, VOCA sẽ giúp bạn hình thành khả năng giao tiếp nâng cao và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.

Bạn thường xuyên phải làm việc với người nước ngoài nhưng lại không thể giao tiếp tiếng Anh?

Bạn mệt mỏi vì không thể ghi nhớ được các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp?

Bạn có biết: Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày không hề khó, tuy nhiên đòi hỏi phải có cách học phù hợp.

Và luôn lưu ý là bạn cần có một bộ tài liệu phù hợp với trình độ của bản thân và sử dụng đúng cách!

Nhận thấy những khó khăn mà người học gặp phải, đội ngũ phát triển nội dung VOCA đã quyết định xây dựng bộ khóa học 800 English Sentences in Communication ( 800 mẫu câu tiếng Anh thông dụng theo cấp độ ) để giúp bạn học có thể học tiếng Anh giao tiếp dễ dàng và hiệu quả hơn. Khóa học mang đến cho bạn học 1 phương pháp học hoàn toàn mới mẻ, mang tính trực quan và thực tế cao hơn. 

Bộ khóa học bao gồm 7 khóa học được phân cấp và thiết kế theo cấp độ tăng dần nhằm thuận lợi cho sự phát triển về ngôn ngữ của người học.

 • 800 English Sentences in Communication (Basic 1): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cấp độ cơ bản
 • 800 English Sentences in Communication (Basic 2): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cấp độ cơ bản
 • 800 English Sentences in Communication (Developing 1): 150 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Trung cấp
 • 800 English Sentences in Communication (Developing 2): 130 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Trung cấp
 • 800 English Sentences in Communication (Expanding 1): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao
 • 800 English Sentences in Communication (Expanding 2): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao
 • 800 English Sentences in Communication (Expanding 3): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

Đôi nét về khóa học 800 English Sentences in Communication - Expanding 2 ( 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao )

Khóa học 800 English Sentences in Communication - Expanding 2 là khóa học thứ 7 trong chuỗi khóa học này được VOCA thiết kế dành riêng cho các bạn học ở cấp độ nâng cao. Riêng với bộ Expanding 2, các bạn sẽ được tiếp cận các mẫu câu giao tiếp với những chủ đề thân thuộc ở cấp độ nâng cao so với các khóa học trước; qua đó giúp bạn củng cố vốn câu và kỹ năng hình thành ngôn ngữ để ứng dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày hoặc phát triển kỹ năng về sau.

Về Giáo Trình:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao
Giáo trình Tactics for Listening (Expanding)

Khóa học được xây dựng dựa trên nguồn giáo trình Tactics for Listening (Expanding) của nhóm tác giả Jack C. Richards trực thuộc nhà xuất bản Đại học Oxford. Đây là một giáo trình uy tín chuyên về phát triển kỹ năng nghe với nội dung bài học là những cuộc đàm thoại, bài nói thực tế cùng những chủ đề thực tiễn trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, nội dung của mỗi giáo trình thuộc bộ sách đều được phân cấp và thiết kế theo cấp độ tăng dần nhằm thuận lợi cho sự phát triển về ngôn ngữ của người học.

Được phát triển dựa trên nội dung của giáo trình cổ điển trên, khóa học 800 English Sentences in Communication mong muốn đem đến cho người học những mẫu câu có tính ứng dụng cao, tập trung vào mảng ngôn ngữ giao tiếp. Thông qua khóa học này, VOCA mong muốn giúp bạn phát triển các mẫu câu với tính khả dụng cao (Colloquialism); từ đó hỗ trợ hình thành nền tảng giúp bạn phát triển kỹ năng Nói và Giao tiếp (Speaking) sau này. 

Về phương pháp học tập, VOCA ứng dụng các phương pháp học tập sinh động thông qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi,... giúp các bạn không chỉ nhớ câu và ngữ nghĩa mà còn có thể ứng dụng ngay vào thực tế. Cụ thể các bạn sẽ được:

- Học câu tiếng Anh qua phương pháp Flashcards:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

- Thực hành nhận diện câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

Với những bài tập này, bạn học sẽ được vận dụng kỹ năng Nghe và Đọc để tạo liên kết với ngữ nghĩa và cách viết của mẫu câu. Từ đó bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ ý kiến hoặc thông điệp người nói muốn truyền tải khi nghe họ nói hoặc đọc tin nhắn.

- Thực hành hình thành câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

Với những bài tập này, bạn được yêu cầu nhận diện được và vận dụng kỹ năng Viết để hình thành đúng được mẫu câu. Từ đó bạn có thể nắm đúng cách viết của thông tin vừa nghe hoặc đọc được.

- Thực hành ứng dụng câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

Với những bài học này, bạn được yêu cầu liên kết được mẫu câu với cách dùng hoặc tình huống ngữ cảnh đưa ra. Từ đó bạn có thể tư duy mẫu câu chính xác với mong muốn và mục đích sử dụng trong giao tiếp thực tế.

- Kiểm tra và đánh giá lại quá trình học

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

Bạn học sẽ được kiểm tra để đánh giá lại hiệu quả quá trình học cũng như mức độ ghi nhớ và sử dụng các mẫu câu trong bài.

Về phương pháp ôn tập

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

800 English Sentences in Communication - Expanding 2 giúp bạn ghi nhớ câu lâu hơn dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm, và phương pháp ôn tập của Tony Buzan - Diễn giả hàng đầu thế giới về phương pháp học tập, cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học: kiểm tra sau khi học 1 bài, kiểm tra trước khi vào bài mới, kiểm tra sau 7 bài, và cuối cùng là kiểm tra sau 30 bài. Đây là nguyên tắc tối ưu để giúp người học ghi nhớ mẫu câu sâu sắc, và không rơi vào trạng thái "học trước quên sau".  

Khóa học 800 English Sentences in Communication - Expanding 2 dành cho ai?

 • Bạn học tiếng Anh giao tiếp theo lộ trình, từ căn bản đến nâng cao.

 • Bạn học ôn thi các chứng chỉ muốn đạt điểm tốt ở phần thi Nghe-nói/Vấn đáp.

 • Người đi làm cần cải thiện khả năng Anh ngữ để ứng tuyển, phục vụ công việc hoặc thăng tiến.

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ mang lại cho bạn học:

 • Giúp bạn hình thành khả năng giao tiếp nâng cao và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.

 • Giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh trong 19 chủ đề và tình huống thông dụng.

 • Giúp bạn tự tin giao tiếp như người bản xứ.

Bên cạnh đó, người học có thể HỌC THỬ MIỄN PHÍ 1 chủ đề đầu tiên trong khóa học 800 English Sentences in Communication - Expanding 2, như vậy, bạn học có thể tự kiểm chứng những gì VOCA đã nêu trên. Thật tuyệt vời phải không nào! 

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay bộ khóa học kỳ diệu này?? Nào, LET’S GO!!!

Được phát triển từ năm 2013, VOCA là ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Năm 2019, 2020, 2021, VOCA liên tục được TECHFEST (Chương trình khởi nghiệp quốc gia, đề án 844 của Bộ khoa học công nghệ) bình chọn là Top 5 Edtech ngôn ngữ tiêu biểu nhất.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả