OTHER WAYS TO SAY: EXPANDING 2 banner

Other ways to say: Expanding 2 - Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Nâng cao 2

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 24

WHAT DO YOU THINK?

0/15
WHAT DO YOU THINK?
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

YOU SHOULD DO IT (1)

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

YOU SHOULD DO IT (2)

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

THAT WASN'T VERY CLEVER

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

I'M DISGUSTED

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REVIEW 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CAN YOU TELL ME ABOUT IT?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

AS IF!

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WHAT A SURPRISE!

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

YOU'RE PULLING MY LEG

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WHAT'S HAPPENING?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REVIEW 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WHY IS THAT?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

JUST KIDDING

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

DON'T GET ME WRONG

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WHAT A NICE SURPRISE!

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

I'M BUSY

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REVIEW 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

I'M WORRIED

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

DON'T WORRY

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CHEER UP!

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

GET A GRIP!

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

THAT'S LIFE

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

FINAL TEST

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Other ways to say: Expanding 2 (Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Nâng cao 2) giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh trong 19 chủ đề và tình huống thông dụng. Chỉ với 30 ngày cùng khóa học này, VOCA sẽ giúp bạn hình thành khả năng giao tiếp cơ bản và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.

Các bạn học thân mến,

Sự đa dạng là một trong những khía cạnh khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Nó đặc biệt đúng khi chúng ta nói đến đồ ăn, đồ uống, các hoạt động lúc rảnh rỗi, các chuyến du lịch… Nếu bạn làm một việc lặp đi lặp lại, thì cuộc sống sẽ trở nên rất tẻ nhạt. Học tiếng Anh cũng vậy.

Bạn có thể cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi sử dụng một số dạng câu và từ quen thuộc, nhưng nó cũng không đem đến cho bạn sự đa dạng. Thời gian trôi đi, nếu không cẩn thận, bạn có thể sẽ đánh mất sự hứng thú mà bạn từng có cho việc học tiếng Anh.

Ví dụ thực tế, bạn có thấy nhàm chán khi chỉ biết dùng mỗi "How are you?" (Bạn khỏe không?) khi hỏi thăm người nghe?

Đây là một trong những điều đầu tiên mà bạn học khi nói, và vì một vài lý do, nhiều người thậm chí còn không cố gắng học những câu chào hỏi khác. Và điều thú vị là, những người bản ngữ không thực sự thường xuyên chào nhau bằng câu “How are you?”. Đối với họ, câu này quá nghiêm túc và không tự nhiên.

Thay vào đó, chúng ta có thể dụng một số câu khác để diễn đạt ý nghĩa tưởng tự như:

1. How's it going?
Dạo này thế nào rồi?

2. How have you been?
Dạo này bạn thế nào?

3. How's everything?
Mọi chuyện thế nào?

4. How are you getting on?
Dạo này bạn thế nào?

5. Everything's okay?
Mọi chuyện vẫn tốt chứ?

Vì vậy, nếu bạn muốn câu nói của mình nghe tự nhiên và diễn đạt được ý một cách chính xác nhất, thì có lẽ đây là thời điểm thích hợp cho việc tìm kiếm một vài giải pháp thay thế.

Other ways to say (Những cách nói khác nhau trong giao tiếp) chính là đáp án mà bạn đang tìm kiếm!

Được đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ của VOCA biên soạn và tổng hợp, Other ways to say là bộ giáo trình tổng hợp các cách nói thường gặp để cùng truyền tải một nội dung xuất hiện ở những cuộc đàm thoại, bài nói thực tế cùng những chủ đề thực tiễn trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày.

Bộ giáo trình bao gồm 6 khóa học được phân cấp và thiết kế theo cấp độ tăng dần nhằm thuận lợi cho sự phát triển về ngôn ngữ của người học. Các mẫu câu có tính ứng dụng cao, tập trung vào mảng ngôn ngữ giao tiếp. Thông qua khóa học này, VOCA mong muốn giúp bạn phát triển các mẫu câu với tính khả dụng cao (Colloquialism); từ đó hỗ trợ hình thành nền tảng giúp bạn phát triển kỹ năng Nói và Giao tiếp (Speaking) sau này. 

 • Other ways to say: Basic 1 - Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Cơ bản 1
 • Other ways to say: Basic 2 - Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Cơ bản 2
 • Other ways to say: Developing 1 - Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Trung cấp 1
 • Other ways to say: Developing 2 - Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Trung cấp 2
 • Other ways to say: Expanding 1 - Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Nâng cao 1
 • Other ways to say: Expanding 2 - Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Nâng cao 2

Đôi nét về khóa học Other ways to say Expanding 2 ( Những cách nói khác nhau trong giao tiếp: Nâng cao 2 )

Khóa học Other ways to say Expanding 2 là khóa học cuối cùng trong chuỗi khóa học này được VOCA thiết kế dành riêng cho các bạn học ở cấp độ Nâng cao. Riêng với bộ Expanding 2, các bạn sẽ được tiếp cận những cách nói khác nhau trong giao tiếp ở cấp độ nâng cao với những chủ đề thân thuộc; qua đó bước đầu xây dựng vốn câu và kỹ năng hình thành ngôn ngữ để ứng dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày hoặc phát triển kỹ năng về sau.

Về phương pháp học tập, VOCA ứng dụng các phương pháp học tập sinh động thông qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi,... giúp các bạn không chỉ nhớ câu và ngữ nghĩa mà còn có thể ứng dụng ngay vào thực tế. Cụ thể các bạn sẽ được:

- Học câu tiếng Anh qua phương pháp Flashcards:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

- Thực hành nhận diện câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Với những bài tập này, bạn học sẽ được vận dụng kỹ năng Nghe và Đọc để tạo liên kết với ngữ nghĩa và cách viết của mẫu câu. Từ đó bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ ý kiến hoặc thông điệp người nói muốn truyền tải khi nghe họ nói hoặc đọc tin nhắn.

- Thực hành hình thành câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Với những bài tập này, bạn được yêu cầu nhận diện được và vận dụng kỹ năng Viết để hình thành đúng được mẫu câu. Từ đó bạn có thể nắm đúng cách viết của thông tin vừa nghe hoặc đọc được.

- Thực hành ứng dụng câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Với những bài học này, bạn được yêu cầu liên kết được mẫu câu với cách dùng hoặc tình huống ngữ cảnh đưa ra. Từ đó bạn có thể tư duy mẫu câu chính xác với mong muốn và mục đích sử dụng trong giao tiếp thực tế.

- Kiểm tra và đánh giá lại quá trình học

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Bạn học sẽ được kiểm tra để đánh giá lại hiệu quả quá trình học cũng như mức độ ghi nhớ và sử dụng các mẫu câu trong bài.

Về phương pháp ôn tập

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Other ways to say: Expanding 2 giúp bạn ghi nhớ câu lâu hơn dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm, và phương pháp ôn tập của Tony Buzan - Diễn giả hàng đầu thế giới về phương pháp học tập, cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học: kiểm tra sau khi học 1 bài, kiểm tra trước khi vào bài mới, kiểm tra sau 7 bài, và cuối cùng là kiểm tra sau 30 bài. Đây là nguyên tắc tối ưu để giúp người học ghi nhớ mẫu câu sâu sắc, và không rơi vào trạng thái "học trước quên sau".  

Khóa học Other ways to say: Expanding 2 dành cho ai?

 • Bạn học tiếng Anh giao tiếp theo lộ trình, từ căn bản đến nâng cao.

 • Bạn học ôn thi các chứng chỉ muốn đạt điểm tốt ở phần thi Nghe-nói/Vấn đáp.

 • Người đi làm cần cải thiện khả năng Anh ngữ để ứng tuyển, phục vụ công việc hoặc thăng tiến.

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ mang lại cho bạn học:

 • Giúp bạn hình thành khả năng giao tiếp cơ bản và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.

 • Giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh trong 19 chủ đề và tình huống thông dụng.

 • Giúp bạn tự tin giao tiếp như người bản xứ.

Bên cạnh đó, người học có thể HỌC THỬ MIỄN PHÍ 1 chủ đề đầu tiên trong khóa học Other ways to say: Expanding 2, như vậy, bạn học có thể tự kiểm chứng những gì VOCA đã nêu trên. Thật tuyệt vời phải không nào! 

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay bộ khóa học kỳ diệu này?? Nào, LET’S GO!!!

Được phát triển từ năm 2013, VOCA là ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Năm 2019, 2020, 2021, VOCA liên tục được TECHFEST (Chương trình khởi nghiệp quốc gia, đề án 844 của Bộ khoa học công nghệ) bình chọn là Top 5 Edtech ngôn ngữ tiêu biểu nhất.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả