Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học tiếng Anh trình độ sơ trung cấp

500 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
30 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Nắm vững 20 nguyên âm tiếng Anh theo chuẩn IPA
100 mẫu câu tiếng Anh trình độ sơ trung cấp
Phản xạ tiếng Anh cấp độ A2

Khóa học tiếng Anh trình độ sơ trung cấp