Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Tiếng Anh cho học sinh trung học

Lộ trình học dành cho học sinh Trung học Cơ sở, từ lớp 6 đến lớp 9.
Nội dung chuẩn hóa theo chương trình sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT.
Hỗ trợ cho quá trình học và giúp bạn đạt điểm số cao trên trường lớp.

Tiếng Anh trung học cơ sở