Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả

1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề
250 mẫu câu tiếng Anh thường gặp nhất
Rèn luyện khả năng nhận diện âm và phản xạ tự động
Có thể nghe hiểu 70%-80% các hội thoại giao tiếp
Phù hợp với đối tượng ở trình độ Trung cấp (B1-B2)

Khóa học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả