Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học tiếng Anh trình độ Trung cấp

560 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
30 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh
150 mẫu câu tiếng Anh trình độ trung cấp
Phản xạ tiếng Anh cấp độ B1
Nắm vững các nguyên tắc viết trong câu

Khóa học tiếng Anh trình độ Trung cấp