Bài thi chứng nhận trình độ tiếng Anh

ept certificate
60phút
EPT Certificate
Bài thi diễn ra trong 60 phút, giúp đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh của bạn. Bao gồm các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và kiến thức nền.
Bài thi có tính phí
Đánh giá chi tiết, cụ thể, và chính xác
Kết quả hoàn toàn phù hợp với các cấp độ CEFR
Nhận Chứng chỉ VOCA EPT™ được cá nhân hóa
Được chấp nhận bởi các đối tác VOCA

Tại sao bạn nên lựa chọn VOCA EPT Certificate?

Tin cậy
Tin cậy
Kết quả bài thi sẽ giúp đánh giá các kỹ năng và trình độ tiếng Anh của bạn với độ chính xác cao.
Chuẩn quốc tế
Chuẩn quốc tế
Bài kiểm tra được thiết kế dựa trên cấu trúc bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Châu Âu
Nhận chứng chỉ ngay
Nhận chứng chỉ ngay
Chứng chỉ EPT sẽ được cấp ngay sau khi bạn hoàn thành bài thi, bạn có thể bổ sung vào hồ sơ CV của mình.
ept level check

Bạn muốn kiểm tra thử miễn phí?

Hãy thử làm bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến 25 phút của chúng tôi để lấy điểm chuẩn chung về trình độ tiếng Anh của bạn.
BÀI KIỂM TRA MIỄN PHÍ