Thông tin về bài kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh EPT

VOCA EPT là gì?

VOCA EPT (VOCA English Proficiency Test) là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) 6 bậc từ A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Không thiết kế riêng cho một cấp độ như Cambridge ESOL hay chỉ dành cho những người học cấp cao như IELTS, TOEFL,... bài thi với cấu trúc được thiết kế đặc biệt giúp người học xác định năng lực sử dụng tiếng Anh của mình chỉ với một lần thi. Kết quả thi theo khung tham chiếu chung cũng dễ dàng đối chiếu và quy đổi sang các loại chứng chỉ hiện hữu trên thị trường.

VOCA EPT dành cho ai?

Với đánh giá dựa trên Khung tham chiếu chung CEFR, VOCA EPT là một bài thi đa dụng với nhiều chức năng. Bạn sẽ cần chứng chỉ VOCA EPT nếu bạn:

- Muốn xác nhận trình độ Anh ngữ hiện tại của bản thân nhằm hỗ trợ xác định khóa học, lộ trình học và mục tiêu học tập phù hợp.

- Học sinh, sinh viên muốn kiểm tra trình độ Anh ngữ để xác định được kết quả tương ứng của những bài thi chứng chỉ khác trên thị trường.

- Người lao động muốn có một chứng chỉ xác nhận năng lực Anh ngữ của mình để tăng tính cạnh tranh và thăng tiến trong sự nghiệp.

- Làm việc hoặc học tập tại các cơ sở giáo dục hoặc kinh doanh liên kết và chấp nhận chứng chỉ VOCA EPT.

Tại sao bạn nên lựa chọn VOCA EPT?

- Giúp bạn xác định chính xác cấp độ Anh ngữ và quy đổi ra các chứng chỉ tương đương.

- Chi phí tiết kiệm hơn đa số các bài thi khác trên thị trường.

- Nhận kết quả ngay sau khi thi.

- Thi trực tuyến dễ dàng, tiện lợi và có thể thi mọi lúc mọi nơi, phù hợp cho mọi đối tượng với lịch trình bận rộn.

- Được cấp chứng chỉ độc quyền từ VOCA.

- Có thể ứng tuyển và được chấp nhận tại các cơ quan, tổ chức giáo dục và kinh doanh liên kết với VOCA. 

Quy tắc đánh giá của VOCA EPT

VOCA EPT là bài thi xếp loại cấp độ, do đó bạn sẽ nhận được kết quả là 1 trong 6 cấp độ trên Khung tham chiếu chung CEFR, từ A1 - C2. Riêng các bạn có kiến thức chưa vững hoặc mới bắt đầu sẽ được xếp loại A0.

Bài thi sẽ đánh giá bạn theo hai bước:

- Dự đoán cấp độ của bạn dựa trên phần thi Kiến thức nền (Từ vựng - Ngữ pháp - Phát âm).

- Xác định cấp độ của bạn dựa trên phần thi Kỹ năng (Nghe và Đọc - hiểu)

Cấu trúc bài thi VOCA EPT

Bài thi VOCA EPT hai kỹ năng bao gồm ba phần thi: Kiến thức nền, Nghe và Đọc-hiểu, với tổng thời gian 60 phút.

A. KIẾN THỨC NỀN (FOUNDATION/LANGUAGE ASPECTS) - 3 PART - 10 PHÚT

Part 1: Từ vựng (12 câu hỏi; trắc nghiệm và điền từ)

Part 2: Ngữ pháp (12 câu hỏi; trắc nghiệm và điền từ)

Part 3: Phát âm (8 câu trắc nghiệm)

B. NGHE (LISTENING) - 3 PART - 25 PHÚT

Part 1: 1 hội thoại ngắn / 3 câu hỏi - đáp (3 câu hỏi trắc nghiệm)

Part 2: 1 bài nói  (3 câu hỏi trắc nghiệm hoặc true - false)

Part 3: 1 bài nói / hội thoại dài  (4 câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án hoặc điền từ) 

B. ĐỌC - HIỂU (READING) - 3 PART - 25 PHÚT

3 bài đọc với độ dài từ 100 - 500 từ tương ứng với cấp độ.

Các dạng bài tập bao gồm: Câu hỏi trắc nghiệm, True - False, Điền từ vào đoạn thông tin và Chọn nhiều đáp án.