Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh

ept level check
25phút
Level Check
Bài kiểm tra chỉ diễn ra trong 25 phút, giúp dự đoán trình độ tiếng Anh của bạn ở các kỹ năng đọc hiểu, và kỹ năng nghe.
Hoàn toàn miễn phí. Có thể bắt đầu ngay.
Dựa trên khung tiêu chuẩn CEFR
Trả kết quả ngay sau khi hoàn thành.
Chia sẻ điểm số của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội

Tại sao tham gia bài kiểm tra tiếng Anh của chúng tôi?

Thuận tiện
Thuận tiện
Bạn có thể làm bài thi mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần một thiết bị có kết nối với Internet
Nhanh chóng
Nhanh chóng
Chỉ với 25 phút, bạn sẽ biết trình độ tiếng Anh của mình đang ở đâu.
Miễn phí
Miễn phí
Và bạn có thể làm bài kiểm tra bất cứ lúc nào khi có thời gian rỗi.
ept certificate

Có nhiều thời gian hơn? Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn

Tham gia EPT Certificate™ 60 phút để nhận chứng chỉ tiếng Anh được cá nhân hóa để thêm vào CV của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được phân tích toàn diện về kỹ năng đọc và nghe của mình và kết quả chính xác phù hợp với các cấp độ CEFR được công nhận.
NHẬN CHỨNG CHỈ VOCA EPT