English Pronunciation IPA (Vowels 1) banner

ENGLISH PRONUNCIATION IPA (VOWELS 1)

Khóa học bao gồm 9 bài học hướng dẫn phát âm ba cặp nguyên âm căn bản trong tiếng Anh kèm theo 1 bài học so sánh – đối chiếu tổng hợp.

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Bài học 10

The long vowel /i:/

0/20
The long vowel /i:/
Câu đã thuộc: 0/20
Học ngay

The short vowel /ɪ/

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

Minimal pair /i:/ and /ɪ/

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

The vowel /e/

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

The vowel /æ/

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

Minimal pair /e/ and /æ/

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

The vowel /ʌ/

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

The vowel /ɑ:/

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

Minimal pairs /æ/ - /ʌ/ - /ɑ:/

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

Review 1

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

Chi tiết về khóa học

Thuộc giáo án Proficient Pronunciation, Vowels 1 mang đến cho người học 9 bài học hướng dẫn phát âm ba cặp nguyên âm căn bản trong tiếng Anh kèm theo 1 bài học so sánh – đối chiếu tổng hợp.

Mục đích khóa học:

Vowels 1 sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn tất cả các kiến thức và hướng dẫn thực hành phát âm ba cặp nguyên âm căn bản trong tiếng Anh bao gồm /i:/ - /ɪ/, /e/ - /æ/ và /ʌ/ - /ɑ:/. Qua đó, hệ thống giúp bạn xây dựng nền tảng căn bản vững chắc nhằm phát triển phát âm những âm phức tạp hơn cũng như kỹ năng Nghe và Nói về sau.

Đối tượng:

Những bạn mới tiếp cận và mong muốn phát triển phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ.

Những bạn mất căn bản hoặc muốn cải thiện lại kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình.

Những bạn muốn xây dựng nền tảng phát âm chính xác nhằm phát triển và cải thiện kỹ năng Nghe – Nói.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học

Hỏi đáp về khóa học:

Các khóa học khác