VOCA EPT

English Proficiency Test

Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

EPT (English Proficiency Test) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế được VOCA phát triển nhằm giúp cho mỗi người học có thể xác định và đánh giá chính xác khả năng tiếng Anh của bản thân, định hướng và xây dựng lộ trình học tập hiệu quả.

Kiểm tra ngay

Biết được trình độ tiếng Anh của bạn chỉ sau 25 phút

Thuận tiện
Thuận tiện
Bạn có thể làm bài thi mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần một thiết bị có kết nối với Internet
Nhanh chóng
Nhanh chóng
Nhận kết quả thi và chứng chỉ xác nhận ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra
Chuẩn quốc tế
Chuẩn quốc tế
Bài kiểm tra được thiết kế dựa trên cấu trúc bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Châu Âu

Quy trình kiểm tra

Bước 1 Kiểm tra kiến thức nền tảng
Kiểm tra kiến thức nền tảng
Đánh giá sơ bộ khả năng tiếng Anh của người học thông qua 3 yêu tố căn bản (từ vựng, ngữ pháp, phát âm), từ đó làm tiêu chí để xác định cấp độ bài thi kỹ năng.
Bước 2 Kiểm tra kỹ năng
Kiểm tra kỹ năng
Dựa trên kết quả kiểm tra nền tảng, bài thi kỹ năng sẽ giúp người học xác định lại một lần nữa về các khía cạnh Đọc hiểu, Nghe hiểu.

Yêu cầu trước khi kiểm tra

Thiết bị của bạn cần có

Loa ngoài

Nhấn vào nút loa để kiểm tra âm thanh

Hãy chắc chắn rằng thiết bị của bạn có hỗ trợ chức năng nghe. Bài kiểm tra chỉ có thể Kiểm tra khi bạn xác nhận nghe được âm thanh từ hệ thống.

Thiết bị của bạn đã sẵn sàng. Hãy kiểm tra các điều kiện cần khác và bắt đầu làm bài thi bạn nhé.

Để làm bài thi thì thiết bị cần phải hỗ trợ âm thanh. Hãy bật chức năng âm thanh hoặc chuyển qua thiết bị khác để làm bài thi bạn nhé.

Yêu cầu khác

Trình duyệt Chrome
Không gian yên tĩnh
25 phút tập trung
Wifi
Bạn đã sẵn sàng chưa? Kiểm tra ngay
Chọn một kỹ năng
Chọn một cấp độ
Chọn nhu cầu phù hợp
Chọn khóa học phù hợp
Chọn một chương trình