Bài thi VOCA TOEIC

Kiểm tra và đánh giá trình độ TOEIC trực tuyến

25phút
Level Check
toeic level check
Kiểm thử trình độ TOEIC của bạn
Hoàn toàn miễn phí. Có thể bắt đầu ngay.
Dựa trên khung tiêu chuẩn.
Trả kết quả ngay sau khi hoàn thành.
Chia sẻ điểm số của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội.
120phút
TOEIC Certificate
toeic certificate
Chứng nhận trình độ TOEIC của bạn
Bài thi có tính phí
Đánh giá chi tiết, cụ thể, và chính xác
Kết quả sẽ được đội ngũ giáo viên VOCA chấm điểm.
Nhận Chứng chỉ VOCA TOEIC™ được cá nhân hóa
Được chấp nhận bởi các đối tác VOCA