Chọn gói học

Useful Expressions at the Airport: Những mẫu câu tiếng Anh thông dụng tại sân bay

Useful Expressions at the Airport: Những mẫu câu tiếng Anh thông dụng tại sân bay

Giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp và ứng dụng ngay tiếng Anh trong giao tiếp tại sân bay và du lịch.

Giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh với 22 tình huống thông dụng tại phi trường và trên máy bay.

Giúp bạn tự tin giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên như người bản xứ khi di chuyển và xuất ngoại.

Đăng ký gói tài khoản VOCA VIP để được học toàn bộ các khoá mẫu câu tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về VIP

Tiếp theo