Chọn gói học

Useful Expressions at the Restaurant: Những câu tiếng Anh thông dụng trong nhà hàng

Useful Expressions at the Restaurant: Những câu tiếng Anh thông dụng trong nhà hàng

Giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp và ứng dụng ngay tiếng Anh trong giao tiếp.

Giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh với 26 tình huống thông dụng tại nhà hàng - quán ăn.

Giúp bạn tự tin giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên như người bản xứ.

Đăng ký gói tài khoản VOCA VIP để được học toàn bộ các khoá mẫu câu tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về VIP

Tiếp theo