Chọn gói học

Prepare for the TOEIC Test: Tiếng Anh luyện thi chứng chỉ TOEIC

Prepare for the TOEIC Test: Tiếng Anh luyện thi chứng chỉ TOEIC

Trang bị cho bạn nền tảng cần thiết để làm quen với kiến thức đề thi TOEIC.

Tạo cơ sở cho quá trình luyện đề, hướng bạn đến mục tiêu tăng trung bình điểm thi hiện tại và đạt kết quả tốt trong bài thi.

Giúp bạn hình thành khả năng giao tiếp và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính và văn phòng.  

Nâng cấp gói tài khoản PREMIUM để học không giới hạn khoá học tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về PREMIUM

Tiếp theo