Chọn gói học

4000 Essential English Words: 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo ngữ cảnh Câu chuyện

4000 Essential English Words: 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo ngữ cảnh Câu chuyện

Giúp bạn hiểu rõ 95% mọi ngữ cảnh của tiếng Anh trong cuộc sống.

Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt bằng tiếng Anh trong đa dạng các tình huống.

Đồng thời giúp bạn phát triển kỹ năng đọc và nghe hiệu quả. 

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo