Chọn gói học

English Words For Pre Intermediate (A2): 500 từ vựng tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ trung cấp

English Words For Pre Intermediate (A2): 500 từ vựng tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ trung cấp

Giúp bạn tăng vốn từ vựng với 29 chủ đề thông dụng.

Tạo nền tảng cho bạn phát triển bốn kỹ năng ở trình độ sơ trung cấp.

Cho bạn tấm “hộ chiếu” chuẩn bị cho các mục tiêu thi cử, lấy chứng chỉ quốc tế hoặc du học.

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo