Chọn gói học

English Words For Pre Intermediate (A2): 500 từ vựng tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ trung cấp

English Words For Pre Intermediate (A2): 500 từ vựng tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ trung cấp

Giúp bạn tăng vốn từ vựng với 29 chủ đề thông dụng.

Tạo nền tảng cho bạn phát triển bốn kỹ năng ở trình độ sơ trung cấp.

Cho bạn tấm “hộ chiếu” chuẩn bị cho các mục tiêu thi cử, lấy chứng chỉ quốc tế hoặc du học.

Đăng ký gói tài khoản VOCA VIP để được học toàn bộ các khoá từ vựng tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về VIP

Tiếp theo