Chọn gói học

Voca for Human Resources: 900 từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự

Voca for Human Resources: 900 từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự

Giúp bạn bổ sung nhanh vốn từ vựng chuyên ngành áp dụng ngay vào thực tiễn.

Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt bằng tiếng Anh trong các tình huống thuộc chuyên ngành.

Giúp bạn nắm bắt cơ hội trong công việc và phát triển sự nghiệp.

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo