Chọn gói học

VOCA for English Grade 10: 1000 từ vựng tiếng Anh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

VOCA for English Grade 10: 1000 từ vựng tiếng Anh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giúp bạn xây dựng vốn từ vựng bám sát chương trình học.

Giúp bạn cải thiện điểm số và thành tích học tập trên lớp.

Giúp bạn rút ngắn thời gian học tối ưu chỉ với 1/4 thời gian so với những cách học thông thường.

Đăng ký gói tài khoản VOCA VIP để được học toàn bộ các khoá từ vựng tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về VIP

Tiếp theo