Chọn gói học

500 Essential Adjectives: 500 Tính từ tiếng Anh thông dụng và phổ biến nhất

500 Essential Adjectives: 500 Tính từ tiếng Anh thông dụng và phổ biến nhất

Giúp bạn hiểu nghĩa 95% tính từ trong mọi ngữ cảnh của tiếng Anh.

Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp, diễn đạt và đọc hiểu bằng tiếng Anh.

Giúp bạn rút ngắn thời gian học tối ưu chỉ với 1/4 thời gian so với những cách học thông thường.

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo