Chọn gói học

VOCA For Market Leader (Upper Intermediate): Khóa học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kinh tế, thương mại

VOCA For Market Leader (Upper Intermediate): Khóa học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kinh tế, thương mại

Giúp bạn bổ sung nhanh vốn từ vựng cao trung cấp áp dụng ngay vào thực tiễn.

Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt bằng tiếng Anh trong đa dạng các tình huống kinh doanh.

Giúp bạn phát triển đồng thời kiến thức kinh tế qua các câu chuyện và case study.

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo