Chọn gói học bạn muốn đăng ký

Tiếp tục Quay lại

Xác nhận thông tin đăng ký gói học

Thông tin liên hệ:
Nghề nghiệp của bạn:
Thông tin tài khoản học tập:
Quyền lợi bạn nhận được:
5 khóa học viết từ A1-C: Giúp bạn xây dựng và cải thiện kỹ năng viết học thuật theo mẫu và định dạng văn bản
Phát triển kỹ năng viết được sử dụng trong hầu hết các bài thi theo tiêu chuẩn Quốc tế.
Biết cách sử dụng các văn bản phù hợp với đối tượng độc giả và nội dung muốn truyền tải.
Giúp bạn phát triển song song kiến thức về từ vựng và kỹ năng Đọc-Hiểu.
Bạn có thể học VOCA 'mọi lúc mọi nơi'... Mọi rào cản về khoảng cách, hay thời gian sẽ bị phá bỏ.
Thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyện đối theo chính sách riêng tư của chúng tôi.
Tiếp tục Quay lại