Chọn gói học

VOWELS 2

VOWELS 2

Giúp bạn nắm vững cách phát âm chuẩn và phân biệt được 3 cặp nguyên âm tiếng Anh.

Giúp bạn nâng cấp kỹ năng nghe và nói.

Giúp bạn tự tin giao tiếp thành thạo và tự nhiên như người bản xứ.

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo