Ghim từ vựng

Tính năng cao cấp

Ghim từ là tính năng cao cấp trên VOCA cho phép bạn tự tạo bộ từ và lưu lại những từ vựng bạn muốn, sau đó bạn có thể học bộ từ vựng đã tạo theo quy trình và phương pháp học của VOCA.

Đối với những thành viên thường, các bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo và ghim từ vựng với số lượng từ vựng được ghim tối đa là 200 từ, bạn cần nâng cấp nếu muốn ghim thêm cũng như sử dụng tính năng học các bộ từ vựng đã tạo.

Đối với thành viên đã mua tính năng, các bạn sẽ được tạo và ghim từ vựng với số lượng không giới hạn, đồng thời bạn có thể sử dụng các tính năng học bộ từ theo phương pháp VOCA.

Đối với các thành viên đã nâng cấp tài khoản VIP sẽ được sử dụng miễn phí tính năng ghim từ không giới hạn.