the mastery of english skills phone the mastery of english skills pencil

Học tiếng Anh Bắt đầu từ đâu?

The Mastery Of English Skills

Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu đúng về cách để học một ngoại ngữ bất kỳ, hướng dẫn cách xác định level tiếng Anh hiện tại, lộ trình học tham khảo giúp bạn thành thạo 4 kĩ năng tiếng Anh trong 18 tháng, kế hoạch chi tiết theo ngày, tháng, năm. Đăng ký thành viên trên VOCA qua Email để nhận sách miễn phí.

NHẬN SÁCH MIỄN PHÍ

Chúc mừng bạn Minh Hằng và 50.000+ bạn học khác đã nhận được sách.

the mastery of english skills ebook

Hãy viết bình luận vào ô bên dưới cho VOCA nếu bạn chưa nhận được sách