Thư viện VOCA

Thư viện VOCA

Trên VOCA, mỗi kỹ năng ngôn ngữ sẽ được học theo phương pháp khác nhau, chính vì thế thư viện khoá học cũng sẽ chia theo nhóm chủ đề: theo Kỹ năng - theo Lộ trình - Giao tiếp - Luyện thi tín chỉ quốc tế - Học sinh,.. Mỗi nhóm sẽ bao gồm những khoá học khác nhau phù hợp với từng mục tiêu, trình độ tiếng Anh của mỗi người học. Hiện nay, Thư viện hiện có hơn 500+ khoá học và liên tục được cập nhật mới.

Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh của bạn

Trình độ tiếng Anh A0 Kiểm tra ngay
Chọn một kỹ năng:
Chọn một lộ trình:
Chọn một cấp độ:
Chọn một chứng chỉ:
Chọn một cấp độ: