C2 (Proficient): Tiếng Anh cho trình độ thành thạo!

VOCA Study Path: Learn English Step-By-Step!

C2 (Proficient): Tiếng Anh cho trình độ thành thạo!

Giới thiệu về khoá học VOCA C2 (Tiếng Anh cho trình độ thành thạo)

Nhằm giúp người học phát triển tiếng Anh hiệu quả theo từng cấp độ, lộ trình VOCA Study Path đã ra đời và được xây dựng trên tiêu chuẩn thang đánh giá năng lực ngôn ngữ châu Âu (CEFR). Với lộ trình này, VOCA có mục tiêu đảm bảo kiến thức và kết quả đầu ra cho người học được tiệm cận nhất với các quy chuẩn trình độ được xác nhận trên thế giới.
Riêng khóa học C2 được thiết kế dành riêng cho những người học đã có căn bản và kỹ năng tiếng Anh Cao cấp và mong muốn hoàn thiện trình độ ngôn ngữ của mình ở trình độ Thành thạo. Khóa học tiếp tục giúp người học bổ sung hai kiến thức nền tảng về từ vựng, ngữ pháp cùng mẫu câu song song với khóa học phản xạ và kỹ thuật viết nhằm hoàn thiện các kỹ năng trong tiếng Anh ở cấp độ Thành thạo.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ đạt được những kết quả gì?

Nghe và hiểu được  ngôn ngữ ở đa dạng tốc độ và chủ đề. 
Đọc hiểu các dạng văn bản với từ vựng, cấu trúc phức tạp và nội dung trừu tượng. 
Giao tiếp trôi chảy và dễ dàng; trình bày ý tưởng rõ ràng và trôi chảy. 
Nói và trình bày một cách rõ ràng và trôi chảy với văn phong phù hợp với ngữ cảnh. 
Viết một bài luận trình bày chi tiết ý tưởng một cách rõ ràng với thể loại phù hợp theo phong cách học thuật ở đa dạng các chủ đề.

Danh sách các khoá học tiếng Anh cho cấp độ C2

Bao gồm các khoá học tiếng Anh được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho những bạn học đang ở trình độ C2 (thành thạo)
VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

VOCA EPT (English Proficient Test): Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

EPT là công cụ miễn phí được VOCA xây dựng và thiết kế với mục đích giúp cho bạn học có thể kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh của mình. Cấu trúc bài kiểm tra được thiết kế dựa trên mô phỏng các bài thi tiếng Anh thực tế của các tổ chức Anh ngữ uy tín (Cambridge, EF, Oxfords). Thông qua bài kiểm tra EPT, VOCA sẽ phân tích và giúp người học biết được năng lực tiếng Anh ở hiện tại, những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, để từ đó người học có thể tập trung thời gian học vào những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh còn thiếu, cũng như xây dựng được lộ trình học, kế hoạch học phù hợp để chinh phục các mục tiêu học tiếng Anh của riêng mình. 

LÀM BÀI KIỂM TRA

Đánh giá của bạn học tiếng Anh về VOCA