ACADEMIC WRITING A2: FROM SENTENCES TO PARAGRAPHS banner

ACADEMIC WRITING A2: FROM SENTENCES TO PARAGRAPHS

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 15

Academic writing style

0/100%
Academic writing style
Câu đã thuộc: 0/100%
Học ngay

Supporting details 1

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Supporting details 2

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Supporting details 3

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Supporting details 4

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Supporting details 5

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Procedure of Writing

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Format of a paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Listing and clustering

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Paragraph outlining

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Topic sentence

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Supporting sentences

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Concluding sentence

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Process paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Listing-order paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Là khóa học thứ hai thuộc lộ trình học viết theo phong cách học thuật, Academic Writing A2 sẽ giúp cung cấp cho người học các kiến thức về cách hình thành, liên kết chuỗi câu cũng như hướng dẫn quy trình viết nên một đoạn văn hoàn chỉnh theo phong cách học thuật.

Đối tượng học:

 • Những bạn đã có kiến thức căn bản và muốn tiếp tục phát triển kỹ năng viết. 
 • Những bạn mới cần ôn lại kiến thức nền tảng về kỹ năng viết.
 • Những bạn có nhu cầu phát triển kỹ năng viết theo phong cách học thuật để chuẩn bị cho những kỳ thi sát hạch quốc tế như IELTS, TOEFL,...

Yêu cầu kiến thức:

 • Có kiến thức căn bản về kỹ năng viết và phong cách viết học thuật.
 • Có khả năng sử dụng và viết chính xác các thể loại câu và mệnh đề trong văn bản tiếng Anh.
 • Nắm được các quy tắc để xây dựng nên một văn bản theo đúng phong cách học thuật.
 • Kiến thức nền (Từ vựng và ngữ pháp) tối thiểu ở mức B1.
 • Kỹ năng đọc hiểu tối thiểu ở mức A2.

Lưu ý: Để biết được chính xác năng lực ngoại ngữ của mình bạn có thể kiểm tra trực tiếp tại trang sau: https://www.voca.vn/ept (Hệ thống kiểm tra và đánh năng năng lực Anh ngữ trực tuyến theo chuẩn Châu Âu)

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Sử dụng chính xác các thông tin làm luận cứ trong văn bản học thuật.
 • Phát triển hai kỹ năng thiết yếu trong kỹ năng viết: Tái diễn đạttóm tắt.
 • Nắm được cấu trúc và quy trình để viết một đoạn văn hoàn chỉnh theo phong cách học thuật.
 • Nắm được cấu trúc và cách viết thể loại đoạn văn căn bản nhất: Đoạn văn miêu tả quá trình.
 • Tạo tiền đề kiến thức cho quá trình viết các thể loại đoạn văn khác và bài luận học thuật sau này.

Cấu trúc nội dung khóa học và hướng dẫn

Khóa học bao gồm 15 bài học tập trung vào các quy tắc và quy trình viết hoàn thiện một đoạn văn theo phong cách học thuật với ba nhóm bài học chính:

Lesson 1 - 6: Quy tắc viết trong phong cách học thuật

 • Giúp bạn nắm vững các nguyên tắc căn bản về kỹ thuật viết theo phong cách học thuật.
 • Các bài học và phần kiểm tra sẽ quy định gắt gao đặc biệt về mặt chính tả và ngữ pháp nhằm giúp bạn hình thành thói quen viết đúng. Do đó, hãy kiên nhẫn và thật cẩn thận với những bài tập viết câu.
 • Dữ liệu của các bài học và phần kiểm tra sẽ bao gồm nhiều chuỗi câu hoặc đoạn văn ngắn. Do đó, hãy cố gắng vận dụng kỹ năng Đọc - hiểu của bạn để hoàn thành tốt các bài học.

Lesson 7 - 13: Quy trình viết đoạn văn theo phong cách học thuật

 • Giúp bạn nắm vững các bước trong quy trình viết đoạn văn.
 • Hãy luôn tuân thủ các quy tắc đã học về phong cách viết và thật cẩn thận với những bài tập viết câu.
 • Phần kiểm tra của từng bài sẽ hướng bạn đến kết quả đầu ra là tạo ra được thành phẩm tương ứng của bài học như lập được dàn ý, viết được câu chủ đề,...
 • VOCA khuyến khích bạn vận dụng kiến thức từng bài vào thực tế để tạo cho bản thân một sản phẩm cá nhân song song với kết quả học trên hệ thống.

Lesson 14 - 15: Vận dụng với hai thể loại đoạn văn cơ bản

 • Giúp bạn vận dụng các kiến thức đã học với hai thể loại đoạn văn cơ bản nhất trong phong cách học thuật.
 • Dữ liệu của các bài học và phần kiểm tra sẽ bao gồm nhiều đoạn văn yêu cầu bạn vận dụng tốt kỹ năng Đọc - hiểu và hãy thật cẩn thận với những bài tập viết câu.
 • Phần kiểm tra của từng bài sẽ hướng bạn đến kết quả đầu ra là tạo ra được dàn ý và đoạn văn tương ứng với từng thể loại.
 • VOCA khuyến khích bạn vận dụng kiến thức từng bài vào thực tế để tạo cho bản thân một sản phẩm cá nhân song song với kết quả học trên hệ thống.
Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả