ACADEMIC WRITING B1: FROM PARAGRAPHS TO ESSAYS banner

ACADEMIC WRITING B1: FROM PARAGRAPHS TO ESSAYS

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 14

Descriptive paragraph

0/100%
Descriptive paragraph
Câu đã thuộc: 0/100%
Học ngay

Reasoning paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Compare/Contrast paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Definition paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Opinion paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Format of an essay

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Essay outlining

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Introductory paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Body paragraphs

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Concluding paragraph

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Process essay 1

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Process essay 2

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Descriptive essay 1

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Descriptive essay 2

0/100%

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Là khóa học thứ ba thuộc lộ trình học viết theo phong cách học thuật, Academic Writing B1 sẽ hướng dẫn người học cách viết các thể loại đoạn văn thông dụng cũng như cung cấp kiến thức về quy trình viết nên một bài luận hoàn chỉnh theo phong cách học thuật.

Đối tượng học:

 • Những bạn đã có kiến thức căn bản và muốn tiếp tục phát triển kỹ năng viết. 
 • Những bạn cần ôn lại nhằm củng cố kiến thức về kỹ năng viết.
 • Những bạn có nhu cầu phát triển kỹ năng viết theo phong cách học thuật để chuẩn bị cho những kỳ thi sát hạch quốc tế như IELTS, TOEFL,...

Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm vững các quy tắc xây dựng văn bản theo phong cách học thuật.
 • Có khả năng sử dụng chính xác luận cứ và hai kỹ năng tái diễn đạt - tóm tắt.
 • Nắm được cấu trúc và quy trình viết đoạn văn theo phong cách học thuật.
 • Kiến thức nền (Từ vựng và ngữ pháp) tối thiểu ở mức B2.
 • Kỹ năng đọc hiểu tối thiểu ở mức B1.

Lưu ý: Để biết được chính xác năng lực ngoại ngữ của mình bạn có thể kiểm tra trực tiếp tại trang sau: https://www.voca.vn/ept (Hệ thống kiểm tra và đánh năng năng lực Anh ngữ trực tuyến theo chuẩn Châu Âu)

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Nắm được cấu trúc và cách viết đa dạng các thể loại đoạn văn theo phong cách học thuật.
 • Nắm được cấu trúc và quy trình để viết một bài luận hoàn chỉnh theo phong cách học thuật.
 • Nắm được cấu trúc và cách viết hai thể loại bài luận căn bản nhất: Bài luận diễn tả quá trình bài luận miêu tả.
 • Tạo tiền đề kiến thức cho quá trình viết các thể loại bài luận khác sau này.

Cấu trúc nội dung khóa học và hướng dẫn

Khóa học bao gồm 14 bài học tập trung vào cách viết các thể loại đoạn văn và quy trình viết hoàn thiện một bài luận theo phong cách học thuật với ba nhóm bài học chính:

Lesson 1 - 5: Vận dụng với năm thể loại đoạn văn cơ bản

 • Giúp bạn vận dụng các kiến thức đã học với năm thể loại đoạn văn thông dụng trong phong cách học thuật.
 • Ở trình độ hiện tại, bạn được mặc định đã nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật viết. Do đó, tiêu chuẩn về chính tả và ngữ pháp được kiểm tra gắt gao yêu cầu bạn cẩn thận với những bài tập viết câu.
 • Dữ liệu của các bài học và phần kiểm tra sẽ bao gồm nhiều đoạn văn yêu cầu bạn vận dụng tốt kỹ năng Đọc - hiểu.
 • Phần kiểm tra của từng bài sẽ hướng bạn đến kết quả đầu ra là tạo ra được dàn ý và đoạn văn tương ứng với từng thể loại.
 • VOCA khuyến khích bạn vận dụng kiến thức từng bài vào thực tế để tạo cho bản thân một sản phẩm cá nhân song song với kết quả học trên hệ thống.

Lesson 6 - 10: Quy trình viết bài luận theo phong cách học thuật

 • Giúp bạn nắm vững các bước trong quy trình viết bài luận theo phong cách học thuật.
 • Hãy luôn tuân thủ các quy tắc đã học về phong cách viết và thật cẩn thận với những bài tập viết câu.
 • Phần kiểm tra của từng bài sẽ hướng bạn đến kết quả đầu ra là tạo ra được thành phẩm tương ứng của bài học như lập được dàn ý, viết được câu chủ đề,...
 • VOCA khuyến khích bạn vận dụng kiến thức từng bài vào thực tế để tạo cho bản thân một sản phẩm cá nhân song song với kết quả học trên hệ thống.

Lesson 11 - 14: Vận dụng với hai thể loại bài luận cơ bản

 • Giúp bạn vận dụng các kiến thức đã học với hai thể loại bài luận cơ bản nhất trong phong cách học thuật.
 • Dữ liệu của các bài học và phần kiểm tra sẽ bao gồm nhiều đoạn văn yêu cầu bạn vận dụng tốt kỹ năng Đọc - hiểu và hãy thật cẩn thận với những bài tập viết câu.
 • Mỗi thể loại bài luận bao gồm hai bài học tương ứng với hai giai đoạn trong quy trình viết luận:
  • Giai đoạn thứ nhất giúp bạn tìm hiểu về chủ đề, cách viết câu chủ đề, câu điểm lược và lập dàn ý của thể loại.
  • Giai đoạn thứ hai giúp bạn tìm hiểu về cách triển khai ý, viết chi tiết và các sắp xếp các ý để hình thành bài luận hoàn chỉnh.
 • Phần kiểm tra của từng bài sẽ hướng bạn đến kết quả đầu ra là (1) tạo ra được dàn ý và (2) hình thành được bài luận tiêu biểu tương ứng với từng thể loại.
 • VOCA khuyến khích bạn vận dụng kiến thức từng bài vào thực tế để tạo cho bản thân một sản phẩm cá nhân song song với kết quả học trên hệ thống.
Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả