CEFR - Level A1

CEFR - Level A1: Bí kíp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh chuẩn châu Âu cấp độ A1.

Bộ từ CEFR - Level A1 bao gồm 500 từ vựng tiếng Anh dành cho các bạn mới bắt đầu luyện thi chứng chỉ CEFR (Tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu), phù hợp cho các bạn ở trình độ Sơ cấp.

Xem chi tiết

Chủ đề 35

TALKING ABOUT YOURSELF

0/18
TALKING ABOUT YOURSELF
Từ đã thuộc: 0/18
Học ngay

FAMILY

0/15

HOUSE AND HOME

0/19

DESCRIBING OBJECTS

0/20

PARTS OF THE BODY AND DESCRIBING PEOPLE

0/19

CLOTHES

0/20

TALKING ABOUT PEOPLE

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/126

SCHOOL AND UNIVERSITY

0/16

SPORTS AND LEISURE

0/20

WORK AND JOBS

0/19

DAILY ROUTINES

0/15

COLLOCATIONS

0/12

TIME

0/20

TRANSPORT

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/121

IN TOWN

0/15

HEALTH, MEDICINE AND EXERCISE

0/17

FOOD

0/21

TALKING ABOUT WHAT YOU LIKE

0/17

TRAVEL AND HOLIDAYS

0/14

WEATHER

0/17

NATURAL WORLD

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/116