CEFR - Level B1

CEFR - Level B1: Bí kíp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh chuẩn châu Âu cấp độ B1.

Bộ từ CEFR - Level B1 bao gồm 550 từ vựng tiếng Anh dành cho các bạn luyện thi chứng chỉ CEFR (Tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu), phù hợp cho các bạn ở trình độ Trung cấp.

Xem chi tiết

Chủ đề 36

EDUCATION

0/19
EDUCATION
Từ đã thuộc: 0/19
Học ngay

METAPHORIACAL LANGUAGE

0/19

NEWS AND CURRENT AFFAIRS

0/17

INFORMATION TECHNOLOGOY

0/21

HEALTH AND MEDICINE

0/19

PHRASES WITH DO, HAVE, AND MAKE

0/16

TIME

0/22

BÀI KIỂM TRA TUẦN 4

0/133

BÀI KIỂM TRA THÁNG

0/180

THE NATURAL WORLD

0/18

TALKING ABOUT EXPERICENCES

0/19

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180